به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان بررسی عملکرد شعب در سال ۱۳۹۹ و تشریح اهداف و برنامه های سال ۱۴۰۰ از جمله موضوعات پرداخته شده در این جلسه بود.