به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، محمد باباکردی مدیر بیمه های مهندسی و سرپرست بیمه های مسئولیت بیمه تعاون  با اشاره به اینکه ضریب خسارت بیمه نامه مسئولیت در حال حاضر مطلوب است، تاکید کرد: این رشته بیمه ای سهم 5 درصدی را در صنعت بیمه کشور دارد؛ به طور یقین این رشته به سمت زیانده بودن حرکت کرده و ضریب نفوذ رشته بیمه مسئولیت در جامعه در مقایسه با سایر رشته های بیمه ای بسیار ناچیز است.

او درباره افزایش ضریب خسارت در رشته مسئولیت هشدار داد و گفت: در سال های اخیر ضریب خسارت این رشته سیر صعودی داشته و باید خسارت معوق در شرکت های بیمه مورد بررسی قرار گیرد و با دقت بیشتری در صورت های مالی درج شود.
مدیر بیمه های مهندسی بیمه تعاون اضافه کرد: شیب بسیار تند صعود ضریب خسارت این رشته می تواند در سال های آتی از رشته شخص ثالث پیشی گرفته و به یک معضل در صنعت بیمه کشور تبدیل شود.

بابا کردی، کارمزد بالا، کاهش نرخ بیمه نامه ها، افزایش خسارت ها و گسترش اگاهی و اطلاعات بیمه گذاران را مهمترین علل و عوامل رشد ضریب خسارت بیمه مسئولیت برشمرد و اظهار داشت: تنها در رشته شخص ثالث تعیین نرخ وجود دارد اما درسایر رشته ها، شرکت های بیمه ای ملزم به رعایت آیین نامه 94 شورای عالی بیمه هستند که یکی از الزامات این آیین نامه بیان می دارد که ضریب خسارت بیمه نامه ها باید در محدوده خاصی باشد.

او در ادامه گفت: اما در عمل شرکت ها برای برنده شدن در یک مناقصه، نرخ را پایین تر از سال قبل اعلام می کنند و حتی با علم به این موضوع که ضریب خسارت بیمه نامه بالاتر از 100 درصد درسال گذشته بوده، تمایل به نرخ شکنی دارند.
مدیر بیمه های مهندسی بیمه تعاون اضافه کرد: ادامه این روند باعث رشد روز افزون ضریب خسارت این رشته شده و آن را از شمار رشته های سودده خارج می کند.

این کارشناس بیمه ای، کاهش کارمزد و خودداری شرکت های بیمه از نرخ شکنی های غیر کارشناسی و غیر معقول را دو راهکار توقف رشد ضریب خسارت بیمه نامه های مسئولیت دانست و گفت: اگرچه ممکن است که کاهش کارمزد بر انگیره شبکه فروش تاثیرگذار باشد اما در حال حاضر در مجموع کارمزد و هزینه صدور 30 درصد حق بیمه این رشته را به خود اختصاص می دهد که درصد قابل ملاحظه ای تلقی شده و باید منافع همه ذی نفعان در آن تأمین شود و این امر در کنار ارائه نرخ های کارشناسی و رعایت الزامات آیین نامه 94 شورای عالی بیمه می تواند ضریب خسارت این رشته را کنترل کرده و منافع همه ذی نفعان اعم از بیمه گزار، بیمه گر، زیان دیده و نمایندگان فروش را در دراز مدت تأمین کند.

باباکردی در ادامه و با تأکید بر اینکه رشته مهندسی و انرژی شرایط خاص خود را دارد اذعان داشت: ضریب خسارت در رشته های مهندسی از میانگین ضریب خسارت کلی صنعت پایین تر بوده و این رشته، جزء رشته های کم ریسک و سودده صنعت بیمه محسوب می شود.
وی افزود: اما وقوع حوادث در این حوزه به طور معمول بزرگ بوده و به همین خاطر ممکن است با وقوع یک حادثه در یک سال ضریب خسارت به یکباره بالا برود.

مدیر بیمه نامه های مسئولیت بیمه تعاون به بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این بیمه نامه از شروع تاکنون به صورت کاملاً اشتباه و غلط صادر می شود و تلقی این است که این بیمه نامه ضریب خسارت پایینی دارد و به همین خاطر حق بیمه ای ناچیز گرفته می شود، ولی ادامه این روند در آینده می تواند فاجعه بار باشد و لازم است که نرخ این بیمه نامه با حضور و مشارکت نظام مهندسی، شهرداری و بیمه مرکزی اصلاح شده تا از بروز یک معضل بزرگ در صنعت بیمه و کشور جلوگیری شود./ بانکداری ایرانی