به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی بانک کارآفرین، هلدینگک فناوری نگاه بازوی فناوری بانک کارآفرین ، با پیاده سازی نظام جامع مدیریت شایستگی و توسعه افراد (فرایند  آموزش ) منطبق بر آخرین استانداردها، موفق شد گواهینامه ISO 10015:2019   را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ اخذ کند.

این گواهینامه از سوی نماینده رسمی شرکت IMQ در ایران که وظیفه ،ارزیابی ،ممیزی و پایش مستمر مراحل فرایند آموزش (مدیریت شایستگی و توسعه افراد) را بر عهده دارد، به هلدینگ فناوری نگاه ارائه شد.