به گزارش اکونا پرس،

بر این اساس، در روزهای یک‌شنبه 12و پنج‌شنبه 16اردیبهشت‌ماه 1400، مصادف با ١٩ و ٢٣ ماه مبارک رمضان، حضور همکاران ستادی و شعب، ساعت 09:30 و ساعت ارائه خدمت به مشتریان، از ساعت 09:45 است.