به گزارش اکونا پرس،

بر اساس نامه استانداری استان سیستان و بلوچستان، بدین وسیله ساعت کار شعبه زاهدان بانک سرمایه از تاریخ 1400/02/13 تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج شنبه

7:30 الی 13

7:30 الی 12