به گزارش اکونا پرس،
در پیام دکتر علی صالح آبادی آمده است: 27 اردیبهشت ماه یادآور اهمیت و نقش به سزای صنعت روابط عمومی در عصر ارتباطات فرصت مغتنمی است تا با مرور این نقش، به تاثیر آن در تصمیم گیری های سازمانی و افزایش تفاهمات و تعاملات در مجموعه ها تاکید شود.
امروزه روابط عمومی مقتدر به عنوان واحدی مشورتی در هر نهاد، تاثیر شایانی در پیشرفت سازمان ایفا کرده و به مثابه ابزاری برای هدایت افکار عمومی در حرکت رو به رشد اطلاعات، گام های موثری بر می دارد.
"اخلاقی نگاشتن و مردمی نگریستن" از ویژگیهای روابط عمومی حرفه ای و پویاست که فعالان این عرصه می بایست هرچه بیشتر به آن اهتمام ورزند.
روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به فعالان پرتلاش این عرصه که یاران و همراهان بی بدیل مدیران اجرایی در سراسر کشور هستند، صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم و برای تمامی کنشگران این عرصه آرزوی موفقیت روز افزون دارم.