روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است برای اندیشه در «ارتباط انسانی»؛ سنگ بنای هر تمدن و فرهنگ و هر زایش و شکوفایی اندیشه؛ پدیده ای که گرچه ساده می نماید اما از فرط پیچیدگی، برخی از عمیق ترین اذهان بشری را واداشت تا بنای دانشی بدیع و والا را منحصراً در تبیین و تحلیل آن پی افکنند.

این روز را به اساتید بزرگ و دانشوران و محققین ارجمند و نیز دانشجویان و دیگر تلاشگران گرامی این عرصه، به ویژه کارشناسان و پرسنل فرهیخته و خدوم واحدهای روابط عمومی در سازمان ها و مؤسسات میهن اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده، سلامتی و مزید توفیقات ایشان را از درگاه حق تعالی آرزومندم.

فرج اله قدمی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره