به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، در این جلسه با حضور احسان الهامی رئیس شعبه بجنورد از سه نفر از نمایندگان برتر سال ۱۳۹۹ تقدیر شد.