به گزارش اکونا پرس،

  به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، شعب این بانک در سراسر کشوردر سال 1399  جمعا 19490 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت کردند.

شایان ذکر است بانک کشاورزی در سه سال اخیر حدود 64 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.