به گزارش اکونا پرس،

آن زنده یاد در طول فعالیت چندین ساله خود با اهتمام و جدیتی مثال زدنی الگوی سلامت حرفه‌ا‌ی و منشا خدمات فراوانی بود.
این ضایعه تاسف بار را به خانواده آن مرحوم  و همکاران سیستم بانکی تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.