به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این بانک در سال 1399 به دوهزار و 319بنگاه اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا تسهیلات پرداخت کرد که ارزش تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها بالغ بر 783میلیارد ریال است. همچنین تسهیلات اختصاص داده شده به 18هزار و 642واحد تولیدی به ارزش 284میلیارد ریال که تاریخ سررسید دیون آن‌ها از ابتدای اسفند 1398 تا پایان اردیبهشت 1399 بود، امهال شد.
در همین راستا، بانک اقتصادنوین در سال گذشته، با توجه به پاندومی کرونا و لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر 79هزار و 37فقره تسهیلات 10میلیون ریالی بالغ بر 790میلیارد ریال به حساب سرپرستان خانوار و دوهزار و 120فقره تسهیلات به ارزش 549میلیارد ریال به حساب مستاجران واریز کرد.