به گزارش اکونا پرس،

به نقل از بانکداری ایرانی ، موسسه اعتباری ملل در دومین ماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۵۸ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرد و در مقابل ۳۷۷ میلیارد تومان سود به سپرده های سرمایه گذاری اختصاص داد، حاصل کار این موسسه در طول دو ماه نخست سال جاری کسب ۶۹۴ میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی و اختصاص ۷۱۰ میلیارد تومان سود به سپرده های سرمایه گذاری بود.

افزایش ۶۵ درصدی مانده سپرده های سرمایه گذاری

مانده سپرده های سرمایه گذاری موسسه ملل در پایان اردیبهشت ماه سال جاری به رقم ۲۵ هزار و ۹ میلیارد تومان رسید که مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ۶۵ درصد رشد داشته است، که حاکی از افزایش اعتماد سپرده گذاران به این موسسه است و علاوه بر آن این موسسه این دوره هشت هزار و ۳۹۶ تومان سپرده بلند مدت دو ساله جذب کرد در حالی که در دوره مشابه سال گذشته این رقم صفر بود و در بخش قرض الحسنه با جذب یک هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان شاهد رشد ۱۰۲ درصد است. ترکیب پرتفوی سپرده های سرمایه گذاری موسسه ملل نشان دهند اعتماد روز افزون سپرده گذارن و کاهش هزینه تمام شده پول در این موسسه است .
رشد ۳۰ درصدی تسهیلات اعطایی

مانده تسهیلات اعطایی موسسه ملل در پایان اردیبهشت ماه سال جاری به رقم ۲۰ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان رسید که مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است، مشارکت مدنی ، سایر تسهیلات و فروش اقساطی به ترتیب بیشترین سهم در پرداخت تسهیلات را داشته اند و در این دوره تسهیلات قرض الحسنه با رشد ۸۳ درصدی به رقم ۵۶۶ میلیارد تومان رسید که نشان دهند توجه ویژه موسسه ملل به بخش قرض الحسنه است .

 

موسسه ملل در طول دو ماه نخست سال جاری در بخش جذب سپرده های سرمایه گذاری عملکرد مطلوبی داشته است بطور که منابع سپرده ای آن با رشد ۶۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم ۲۵ هزار و ۹ میلیارد تومان رسید و علاوه بر آن جذب سپرده های کم هزینه مانند سپرده های کوتاه مدت، شاهد رشد ۴۳ درصدی بود و همچنین سپرده های قرض الحسنه، با رشد ۱۰۲ درصدی روبرو شد که حاکی از بهینه شدن پرتفوی سپرده های این موسسه است.