به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، در این جلسه آقایان کریمی و گشادرو معاونان مالی و فنی مسائل و فرایندهای مالی و فنی و دستورالعمل های حوزه متبوع را برای حاضران تشریح کرده و اجرای دقیق و صحیح این فرایندها و معیارهای مالی و فنی را مورد تأکید قرار دادند و به سوالات و ابهامات روسای شعب در این موارد پاسخ گفتند.
سعید صمدی فر مدیر امور شعب و شبکه فروش نیز بررسی عملکرد شعب را گامی در جهت بهبود مستمر عملکرد دانست و گفت این امر اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت کل مجموعه دارد. وی از رؤسای شعب خواست در راستای بهبود کارایی و اعتلای بیمه میهن گام های مؤثری بردارند؛ با کسب اطلاعات و دانش فنی امور شرکت را پیش ببرند و با برنامه ریزی دقیق اهداف ترسیم شده را تحقق بخشند.
مدیر امور شعب همچنین افزایش فروش و سودآوری، افزایش سطح تعاملات با مدیران فنی ستادی و نیز با جامعه هدف، حمایت و پشتیبانی از شبکه فروش و استفاده از ظرفیت ها برای تسهیل بازاریابی و معرفی محصولات را از دیگر راهکارهای تحقق اهداف و رشد و شکوفایی بیمه میهن دانست و بر تلاش مضاعف همگان تأکید کرد.
رؤسای شعب هم به بیان نقطه نظرات، دغدغه ها و چالش های شعبه متبوع پرداختند و بر رفع محدودیت ها تأکید کردند.