به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، عدنان تیموری به عنوان سرپرست شعبه کرمانشاه بیمه آرمان منصوب شد، تا در چارچوپ شرح وظایف ابلاغی برای پیشبرد و اهداف بیمه آرمان انجام وظیفه نماید.
روابط عمومی ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیقات روز افزون دارد