به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر طاهری رئیس هیات مدیره بانک با اشاره به تاثیر این همایش در پیشبرد اهداف و تعالی این بانک، گفت: سودآوری و پیشرفت در تمامی حوزه ها؛ مهم ترین برنامه این بانک در سال جاری است.
طاهری با تاکید بر خوشنامی بانک شهر در میان شهروندان، گفت: با وجود نیروهای جوان، با انگیزه و خوش فکر در بدنه بانک؛ و به پشتوانه حمایت مشتریان و سهامداران؛ قطعا خواهیم توانست شاهد افزایش دستاوردهای بیشتر این بانک در شبکه بانکی تا پایان سال باشیم.
رئیس هیات مدیره بانک شهر عنوان کرد: برنامه عملیاتی این بانک در سال جاری با تمرکز بر دو مضمون استراتژیک " خلق ارزش برای سهامداران از طریق بهسازی و نوسازی ساختار مالی" و " مولد سازی دارایی ها" تدوین شده که قطعا تمامی ابعاد و اهداف آن با تلاش جمعی کارکنان صف و ستاد بانک محقق خواهد شد.
در ادامه این همایش عطاران عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش در مقطع زمانی فعلی، بر لزوم شناسایی چالش ها ، مشکلات و ارتقاء تاب آوری بانک تاکید کرد.
عطاران، تصریح کرد: توانمندسازی و افزایش کارایی بانک در مواجه با پویایی دنیای پیرامون، مستلزم شناسایی مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌پذیری و ارتقای سطح تاب‌آوری- مقاومت‌پذیری بانک و توانایی برای پاسخ بهتر به آن از یک سو و استقرار و اجرای تفکر استراتژیک در سازمان‌ از سوی دیگر است.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر "مرور، سنجش و جاری سازی مضامین و اهداف راهبردی و عملیاتی"، "ایجاد بستر هم اندیشی جهت شناسایی چالش‌ها و آسیب‌پذیری بانک در سال جاری"، ارتقای توانایی بانک برای پاسخ بهتر به چالش‌ها و آسیب‌ها در سال 1400" و " شناسایی و بسترسازی جهت تدوین راهبردی و عملیاتی جدید (نظیر مدیریت شهر پایدار، شعب مراکز سودآور ارزی/ریالی و ...) را از مهمترین اهداف و دستاوردهای این همایش عنوان کرد.