به گزارش اکونا پرس،

بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه مبنی بر پرداخت حداقل ۸۵٪ منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های زندگی، با توجه به محاسبات انجام شده برای سال مالی ۱۳۹۹ ، هیئت مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با پرداخت نرخ سود موثر ۸۳٪ به بیمه‌گذاران موافقت نمود. همچنین مقرر گردید که سود مازاد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به حساب ذخائر ریاضی بیمه گذاران منظور گردد.