به گزارش اکونا پرس،

با کمال احترام از علاقمندان دعوت می شود با نوشتاری تحلیلی درباره عملکرد و خدمات بانک کشاورزی در محورهای «مدیریت منابع آبی و بحران خشکسالی» ، «اشتغالزایی و کارآفرینی»، «صادرات محصولات کشاورزی و افزایش درآمدهای ارزی»، «امنیت غذایی»، «توسعه پایدار»، «بانکداری الکترونیک» و دیگر زمینه های مرتبط با عملکرد بانک و انتشار آن در رسانه ها، دراین مسابقه شرکت کنند.

شرکت کنندگان باید متن وتصویر نوشتار منتشر شده خود را حداکثر تا تاریخ 21 خرداد 1400 به صندوق پست الکترونیک اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی  به نشانی rabet@agri-bank.com ارسال فرمایند.

داوری آثار تا پایان خرداد 1400 انجام و به پنج مقاله ی برگزیده، جایزه اهدا خواهد شد.

خاطر نشان می شود ، تاریخ انتشار مقالات نباید قبل از اردیبهشت ماه سال 1400 باشد.