به گزارش اکونا پرس،

محمدرضا قوی پنجه مدیر منطقه ۴ بیان کرد: در راستای تحقق اهداف شرکت با تمرکز بر فروش بیمه های عمر و تأمین آتیه تعداد بیمه نامه های صادره در سال ۱۳۹۹ در رشته عمر و تأمین آتیه تعداد ۸۷ هزار و ۳۰ فقره بیمه نامه بوده که در مقایسه با سال گذشته تعداد ۲۶هزار و ۱۶۸ فقره بیمه نامه عمر و تأمین آتیه بیشتری در استان های سمنان و گلستان صادر شده است.

همچنین حق بیمه های وصولی بیمه های زندگی در سال ۱۳۹۹ هزار و سیصد و نود میلیارد ریال بوده در مقایسه با سال گذشته بیش از ۶۸ درصد رشد داشته است. باتوجه به توسعه فروش بیمه های عمر و تأمین آتیه ، ارایه خدمات ارزنده به بیمه گذاران نیز همواره از اولویت بالایی در منطقه برخوردار است که علاوه بر آموزش همکاران شعب جهت کاهش زمان ارایه خدمات ، شعبه تخصصی اشخاص گرگان در سال گذشته به منظور برخورداری از فضای بیشتر ، سهولت دسترسی بیمه گذاران به محل ساختمان فعلی منطقه ۴ انتقال یافت.