به گزارش اکونا پرس،

 

بیمه حافظ، حامی تیم های ورزشی

 

 

یکی از برنامه های روابط عمومی شرکت بیمه حافظ، توسعه فرهنگ بیمه و معرفی انواع بیمه ها در بین مخاطبان ورزشی می باشد که این شرکت به اجرا درآورده است.