به گزارش اکونا پرس،

علیرضا حاجی حیدری مدیر منطقه ۹ در خصوص عوامل دستیابی به این مهم بیان کرد: این امر نشان از عملکرد بسیار مناسب شعب تحت سرپرستی منطقه ۹ ( اهواز ، آبادان و دزفول ) و نیز همت و تلاش سازمان فروش دارد. شایان ذکر است متوسط رشد پرتفوی شرکت در طی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۵۲ درصد بوده که تمامی شعب تحت سرپرستی میزان رشدی بالاتر از متوسط رشد کشور داشته اند.
مدیر منطقه ۹ افزود: این موفقیت بزرگ درحالی بدست آمد که استان خوزستان همانند سایر نقاط کشور درگیر پاندمی کرونا و محدودیت های اعمال شده بوده که با تلاش و همت صورت گرفته از سوی مدیران، کارکنان و نمایندگان و نیز حمایت های مدیریت های فنی توانسته است ضمن حفظ ترکیب پرتفوی مناسب ، در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه در استان نیز قدم بردارد. نکته حائز اهمیت اینکه شعبه اهواز توانسته با درایت و بررسی مناسب ریسک در رشته بیمه های مسئولیت رتبه سوم کشوری را نیز از آن خود نماید.
همچنین خاطر نشان می سازد منطقه ۹ در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۱ هزار فقره بیمه نامه صادره داشته است که از این میزان می توان به صدور بیش از ۵۰ هزار فقره بیمه نامه عمر و تأمین آتیه اشاره نمود که این امر نشان از ارتقاء جایگاه بیمه های زندگی در سطح استان خوزستان دارد.