به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،تمامی مشتریان و کارکنان این بانک می توانند پیشنهادها و انتقادات ارزنده خود را به دبیرخانه شورای عالی پشتیبانی و مانع زدایی تولید بانک کشاورزی، ارسال فرمایند.

بر اساس این گزارش،با کمال احترام از مشتریان و کارکنان بانک کشاورزی دعوت می شود نظرها،پیشنهادها و انتقادهای خود را از طریق رایانامه ps1400@agri-bank.com برای مدیران این بانک ارسال کنند.

 شایان ذکر است این دبیرخانه با هدف فراهم شدن بستر مناسب برای دریافت پیشنهادات کارکنان و مشتریان این بانک در سراسر کشور ایجاد شده است و از این طریق،کارکنان و مشتریان می توانند با عالی ترین سطوح مدیریتی بانک کشاورزی در ارتباط باشند.