به گزارش اکونا پرس،

در این بازدید که حقیقتی مدیر بیمه های عمر و پس انداز، حقانی زاده سرپرست منطقه دو، مزینانی رییس شعبه آبکوه و کریمی نماینده شرکت حضور داشتند، در باره راه های گسترش روابط و همکاری های بیمه ای طرفین بحث و تبادل نظر شد.

پس از بازدید دکتر کاردگر از بخش های مختلف این مجموعه، جلسه ای بین طرفین برگزار شد و در خصوص مزایا و فواید طرح مهردانا برای این بیمه گذار توضیحات لازم ارایه شد.

در این جلسه مهندس نمازی مدیر عالی  گروه شرکت کیهان صنعت قایم نیز حضور داشت.