به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، کلیه شعب بانک‌ کارآفرین به تبعیت از مفاد مصوبه شماره ۴۱۵۰۹/ت۵۸۹۶۷ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ هیات محترم وزیران  از روز۱۴۰۰/۴/۱۷ تاپایان مرداد سال جاری در روزهای پنجشنبه تعطیل هستند.  

لذا مشتریان محترم می توانند برای انجام امور بانکی از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کنند