به گزارش اکونا پرس،

با توجه به کمبود برق و ضرورت تأمین برق مورد نیاز بخش‌های ضروری کشور از جمله بخش خانگی، ساعت کاری بخش خدمات عمومی تغییر کرده و از 

از مشتریان محترم تقاضا می‌شود ضمن در نظر گرفتن ساعت کاری بانک‌ها و روزهای تعطیل پایان هفته از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده نمایند.