به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، عملکرد کمیته سرمایه‌گذاری شرکت بیمه باران از منشا ذخایر ریاضی بیمه‌گذاران، نشان از بازدهی 7.1 درصدی سود مشارکت در منافع در بیمه‌نامه‌های میان‌مدت و بلندمدت سه‌ساله و بیشتر بیمه ترنم باران دارد. بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت یک و دوساله ترنم نیز به بازدهی 6 درصد رسیدند و انواع سبدهای سرمایه‌گذاری ترنم و تبسم (کم‌ریسک، ریسک متوسط و پرریسک) بازدهی 6.5 درصدی برای بیمه‌گذاران به همراه آوردند.
 

شایان ذکر است که براساس آیین‌نامه‌ها و تعهدات شرکت بیمه باران، این سود در پایان شهریور ماه سال جاری همراه با سود مشارکت سه ماهه دوم سال 1400، به‌صورت تجمیعی به ذخیرۀ ریاضی بیمه­‌گذاران افزوده خواهد شد.