به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر این اساس، شعب بانک قادر خواهند بود با در نظر قرار دادن اولویت در جذب منابع جدید و پرهیز از جابه‌جایی منابع مابین سپرده‌ها، نسبت به فروش اولیه اوراق یاد شده از روز سه‌شنبه مورخ 1400/04/15 اقدام کنند.

لازم به ذکر است گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یک‌ساله منتشره به تاریخ 1399/04/15 تمامیِ دارندگان، در سررسید به صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یک‌ساله جدید تبدیل می‌شود. بدیهی است در صورت تمایل دارندگان گواهی سپرده موصوف به بازخرید در سررسید و یا پس از آن، فرآیند مورد نظر از طریق بازخرید گواهی سپرده منتشره به تاریخ 1400/04/15 صورت می‌پذیرد

شایان ذکر است این اوراق با نام است و به صورت الکترونیکی در واحدهای یک میلیون ریالی منتشر می شود. دارای سررسید یکساله بوده، سود آن در مقاطع ماهانه پرداخت می گردد و معاف از مالیات خواهد بود. ضمن اینکه در صورت بازخرید قبل از سررسید، به صورت روز شمارنرخ سود سالانه ۱۰ درصد به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.