به گزارش اکونا پرس،

به همین مناسبت لوح تقدیری به مدیران عامل این سه بانک اهدا شد.