به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، با توجه به تاکیدات سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه ایران مبنی بر تعیین تکلیف سود مشارکت بیمه گذاران بیمه های زندگی بیمه ایران طی سال های 93 تا 98، بنا به اعلان ‌مدیریت بیمه های اشخاص، براساس محاسبات فنی انجام شده وبررسی بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده بیمه های زندگی، بازدهی مجموع سرمایه گذاری ها از محل حق بیمه های این بیمه نامه ها در پایان سال 1393معادل ‌21.2 درصد بوده است.

همچنین، مدیریت سرمایه گذاری و امور مجامع بیمه ایران، میزان بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده از محل بیمه های زندگی ‌در سال 94 را معادل 16.8 درصد، در سال 95 معادل 14.1 درصد، در سال 96 معادل 11.3 درصد، در سال 97 معادل 15.9 درصد و در سال 98 را معادل 27.1 درصد پیش بینی کرده که پس از تصویب و محاسبه دقیق مبالغ، سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی برای سال های 93 تا 98 براساس نرخ ‌های بازدهی ‌اعلام شده‌ در حساب ذی نفعان اعمال وکارسازی شد.

    کارشناسان، موفقیت بیمه ایران در کسب سودهای حاصل شده را در شرایط ناشی از تحریم های سنگین و ظالمانه و بحران اقتصادی، طراحی متمایز بیمه زندگی، تلاش و پشتکار شبکه ‌فروش شرکت سهامی بیمه ایران و نیز مرهون پشتیبانی های مدیران و کارشناسان شرکت بیمه ایران ارزیابی می کنند.