به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه دانا،با عنایت به ابلاغ توافقنامه طرح رفاه دانا و به منظور تعامل و هماهنگی بیشتر در جهت اجرای بهینه طرح، جلسه ای در مورخ ۲۰ مرداد با حضور  میری سرپرست  منطقه شش، فیضی سرپرست شعبه بجنورد و جمعی از همکاران با مدیریت شعب بانک رفاه استان خراسان شمالی برگزار و در خصوص تعامل و همکاری دو طرف بحث و تبادل نظر شد.