به گزارش اکونا پرس،

پیچیدگیهای زندگی با کرونا دو چندان شده و همه ما رو با اضطراب ها و دغدغه های زیادی روبرو کرده، همه دچاریم به استرس، فشار، افسردگی، عدم تمرکز، تنهایی، جدایی، بی ثباتی و... که در زندگی پر سرعت امروز تنیده شده اند. 

تعالیم حضور و مهارت های مبتنی بر مایندفولنس در کارگاه فوق، این امکان را به ما می دهند تا با تغییر نگرش، ظرف وجودمون رو بزرگتر کنیم تا درک بهتری از زندگی، و هم زیستی سازنده تری با این چالش ها داشته باشیم و اینگونه زندگیِ غنی تر و با کیفیت تری خلق کنیم.

 در کارگاه قدرت لحظه حال ضمن شناخت مکانیزم افکار خودآیند و کارکرد غیرارادی ذهن، فرآیند تفکر زایٔد را باز می شناسیم که مانع توجه آگاهی، حضور و استفاده موثر ما از ذهن می شود.

 آموزه های فوق که مبتنی بر مایندفولنس هستند، با طراحی تمرین ها و تعالیم کاملا کاربردی و هماهنگ با زندگی امروزی؛ با پرورش مهارت های حضور، مشاهده گری، شفقت، پذیرش، انعطاف پذیری عصبی و... به توسعه فردی می انجامد.

پژوهش جامعی شامل مایندفولنس، تاب آوری، سلامت عمومی و کیفیت زندگی؛ ابتدا و انتهای دوره آزمون میشود. نتایج این تحقیق بیانگر اثربخشی بالای کارگاه در ارتقاء سطح پذیرش، شفقت به خود و دیگران، توجه آگاهی، مواجهه ی بالغانه، عملگرایی، مهارت حل مسیٔله، همچنین کاهش سطح استرس و کاهش پرخاشگری میباشد.

 با نام نویسی اولیه و پرداخت مبلغ اندکی به عنوان ورودیه عضو سایت بنیاد سپاس می شوید. 

 پس از پذیرش مجاز به شرکت در کارگاه هستید که با سیستم آموزش پاک(Donation/دهش) اداره می شود، یعنی شهریه دریافت نمی گردد اما رایگان هم نیست؛ بلکه با دونیشن یا "دهش آموزش پاک" در جلسه پایانی که افراد آزادانه و بنابر توانشان Donate میکنند که تماما صرف ادامه کارگاه ها و توسعه خدمات متنوع بنیاد سپاس در حوزه مسیٔولیت اجتماعی میشود.

@bonyadsepas 

Sepas.org 

✔️زمان برگزاری : 

یکشنبه ها در دو گروه

-صبح از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰

عصر از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰

-شنبه‌ها (ویژه ایرانیان خارج از کشور)

عصر از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰

✔️طول دوره : 

۸ جلسه

✔️ددلاین ثبت نام : 

20 شهریور 

✔️شروع دوره : 

4 مهر

مفتخریم که تا کنون بیش از ۱۰.۰۰۰ نفر در تهران، ۲۳ شهرستان و ۱۱ کشور آموزه های حضور را در بنیاد سپاس فرا گرفته اند.

شماره پشتیبانی:

۰۹۰۲۶۷۰۰۶۹۰

۰۲۱۲۶۷۰۰۶۹۰

جهت نام نویسی 

به سایت بنیاد سپاس www.sepas.org مراجعه فرمایید.