به گزارش اکونا پرس،

این گزارش، سومین گزارش تفصیلی واحد تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه درباره پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران است با استفاده از مدل «تعادل عمومی پویای تصادفی» صورت گرفته است که با در نظر گرفتن فروضی از جمله ادامه وضعیت شیوع کرونا تا پایان سال ۱۴۰۱ و با در نظر گرفتن دو سناریو به برآورد متغیرهای مذکور پرداخته شده است.

در سناریوی اول که خوشبینانه است فرض می‌شود با انجام مذاکرات برجام، از ابتدای فصل سوم سال ۱۴۰۰ به تدریج تحریم های اقتصادی کاهش یافته و صادرات نفتی افزایش یابد تا به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برسد.

در سناریوی دوم فرض می‌شود وضع موجود ادامه یابد و مذاکرات بدون حصول نتیجه تداوم یابد و تحریم ها مرتفع نگردند.در هر دو این سناریوها فرض می‌شود به دلیل تداوم بیماری کرونا، افت نرخ اشتغال تا فصل چهارم سال ۱۴۰۱ ادامه یابد و پس از آن بهبود یابد و همچنین فرض می‌گردد که مخارج حقیقی دولت به طور مستمر و با نرخی ثابت افزایش یابد.