به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، رشد تسهیلات در کل شبکه بانکی و شبکه بانک های خصوصی در خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد ماه سال قبل به ترتیب ۵۱و ۶۵درصد بوده درحالی که رشد تسهیلات بانک کارآفرین در مدت مذکور بیش از۱۲۳درصد بوده است.

بانک کارآفرین ضمن دارا بودن نسبت تسهیلات به سپرده ۸۲درصدی درخرداد ماه سال جاری تلاش کرده تا تمام تمرکز خود را درحوزه بانکداری متمرکز کرده و ضمن خودداری از فعالیتهای بانکی و بنگاهداری به تامین مالی شرکتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در راستای افزایش توان تولیدی کشور اقدام کرده است.

روند تغییرات در نسبت  تسهیلات  به  منابع

 روند تغییرات در نسبت تسهیلات به منابع

روند تغیرات در سهم تسهیلات

روند تغییرات در سهم تسهیلات