به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"، حجم حق بیمه‌های تولیدی بیمه "ما" با 95 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 933 میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان رشد، مربوط به بیمه های آتش سوزی با 186 درصد، بیمه های باربری با 115 درصد و بیمه های مهندسی با 114 درصد بوده است.

بنا بر این گزارش، تعداد بیمه‌نامه ‌های صادره در این مدت نیز با 67 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 696  هزار فقره بود که بیمه های آتش سوزی بیمه "ما" با صدور نزدیک به 428 هزار فقره بیمه نامه، بیشترین فروش  و نسبت به عملکرد سال گذشته این رشته بیمه ای 132 درصد رشد داشته است.