به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، وی ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: در پایان مرداد ماه 1400 منابع موثر بانک 287/6 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 84 درصد رشد را نشان می دهد.
دکتر شیری افزود: تعداد تسهیلات پرداختی در پایان مرداد ماه 1400 به میزان 89 هزار فقره و به مبلغ 53/3 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 59 درصد و از نظر مبلغ 47 درصد رشد داشته است.مبلغ سرانه تسهیلات (نسبت تسهیلات اعطایی به تعداد دریافت کنندگان ) 598 میلیون ریال است که این آمار بیانگر تمرکز  پست بانک ایران بر اعطای تسهیلات خرد در مناطق روستایی و کم برخوردار می باشد.
وی اظهار داشت: از مجموع تسهیلات پرداختی مورد اشاره ؛ 53 درصد در بخش خدمات و فناوری اطلاعات و ارتباطات ، 22 درصد در بخش کشاورزی ،13 درصد در بخش صنعت و معدن و 11 درصد در بخش بازرگانی بوده است.در پنج ماهه سال جاری سهم بخش خدمات و فناوری اطلاعات و ارتباطات در اعطای تسهیلات نسبت به مشابه سال گذشته 12 درصد افزایش یافته است.
به گفته مدیر عامل پست بانک ایران، سهم عقود مشارکتی در تسهیلات پرداختی 28 درصد و سهم عقود مبادله ای 72 درصد بوده که سهم عقود مشارکتی در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 13 درصد کاهش و به همان نسبت سهم عقود مبادله ای افزایش یافته است.