به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه که در روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه برگزار و روسا و معاونین ارزی شعب شریعتی ، فلاحی، ملاصدرا، مستقل و مرکزی اصفهان نیز حضور داشتند ، وضعیت عملکردی شعب مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ضمن تقدیر از اقدامات به عمل آمده بر تلاش بیشتر جهت تحقق برنامه ها و توسعه خدمات ارزی به ویژه تا پایان شهریور تاکید شد.

در ادامه هریک از حاضران نسبت به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در زمینه وضعیت عملکردی و اقدامات مورد نیاز برای تحقق برنامه های عملیاتی ابلاغی پرداختند.