به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: جناب آقای علی نصیری طی حکمی از سوی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل به عنوان مشاور مدیر عامل در امور حاکمیت شرکتی منصوب گردیدند. اداره روابط عمومی برای ایشان آرزوی توفیق و بهروزی در انجام ماموریت های محوله را دارد.