برادر عزیز جناب آقای مهدی مسکنی انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تبریک عرض می کنم.

مسوولان ارشد نظام و قوانین بالا دستی بر جایگاه رفیع «تعاون» در جمهوری اسلامی تاکید دارند .باور دارم که بخش تعاون می تواند در اقتصاد ایران نقش آفرین و اثر گذار باشد.
به نمایندگی از کارکنان بانک توسعه تعاون آمادگی خود را برای اجرای طرح های دولت سیزدهم در بخش های مختلف اقتصاد به ویژه بخش تعاون اعلام می کنم.
همکاری و تعامل معاونت امور تعاون و بانک می تواند منشا اقدامات اثر گذار دراقتصاد ایران باشد.
از خداوند متعال توفیق شما را در خدمت به مردم شریف ایران آرزو می کنم.

حجت اله مهدیان