به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، عزت اله حقیقتی مدیر بیمه‌های عمر و پس انداز در این خصوص گفت: با توجه به مصوبه اخیر هیات مدیره در تاریخ 22 شهریور ماه سال جاری، بدین وسیله شرایط جدید و الزامات اجرایی مسابقات فروش بیمه های حوادث انفرادی به شرح ذیل اعلام می‌شود ؛ 

1‌- زمان آغاز رقابت فروش با احتساب شرایط جدید ، از تاریخ 01‌/08‌/1400 بوده که تا پایان سال جاری ادامه می یابد.

2‌- میزان جوایز نقدی در هر ماه شمسی ، بر اساس حجم تولید ماهانه در رشته بیمه های حوادث انفرادی تعیین شده ( اعم از حوادث انفرادی تمام اوقات، طرح جامع حوادث مهریار، طرح شهروند دانا و ... )  که به نمایندگان برتر فروش بیمه های حوادث انفرادی به شرح زیر تعلق خواهد گرفت ؛

 

  • نماینده برتر فروش  ؛          حداکثر 000‌/000‌/150  ریال   ( یکصد و پنجاه میلیون ریال )
  • رتبه دوم فروش      ؛          حداکثر 000‌/000‌/100  ریال   ( یکصد میلیون ریال )
  • رتبه سوم فروش     ؛          حداکثر 000‌/000‌/70    ریال   ( هفتاد میلیون ریال )
  • رتبه چهارم فروش   ؛          حداکثر 000‌/000‌/50   ریال   ( پنجاه میلیون ریال )
  • رتبه پنجم فروش    ؛          حداکثر 000‌/000‌/30   ریال   ( سی میلیون ریال )

3‌- در پایان سال جاری و به قید قرعه ، یک عدد خودرو کوئیک R  به یکی از نمایندگان برتر فروش بیمه های حوادث انفرادی طی 5 ماه پایانی سال ( عملکرد فروش از 01‌/08‌/1400 الی 29‌/12‌/1400 ) اهداء خواهد گردید.

*** شرایط لازم به منظور شرکت در قرعه کشی پایان سال :

-         تولید حداقل 000‌/000‌/750 ریال ( هفتاد و پنج میلیون تومان ) پرتفوی در رشته بیمه های حوادث انفرادی طی 5 ماه پایانی سال  ( 10 امتیاز )

-         به ازای هر 000‌/000‌/100 ریال ( ده میلیون تومان ) حق بیمه تولید شده مازاد ، 2 امتیاز اضافی تعلق خواهد گرفت.