به گزارش اکونا پرس،

 پرداخت تعداد ۳۲.۳۵۲ فقره وام قرض‌الحسنه در قالب طرح نیکان به مبلغ ۳.۰۴۵ میلیارد ریال با نرخ ۴ درصد به جامعه روستایی، راه‌اندازی سرویس چکاوک در باجه‌های بانکی روستایی و واگذاری تعداد ۲.۸۰۰.۰۰۰ فقره چک ظرف ۸ ماه از دیگر اقدامات این اداره کل در همین راستا بوده است.

 گفتنی است: افتتاح تعداد ۵۴۲ هزار فقره انواع حساب در باجه‌های بانکی روستایی در قالب طرح پست‌بانکی‌شو در مدت ۵ ماه، نصب و راه‌اندازی تعداد ۴۱ دستگاه Cashless در باجه‌های بانکی روستایی و ایجاد و راه‌اندازی تعداد ۳۸۲ باجه بانکی جدید در روستاها ظرف مدت ۸ ماه را می توان از دیگر اقدامات صورت گرفته جهت توانمندسازی باجه‌های بانکی روستایی برشمرد.