به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به اهمیت آموزش به عنوان یکی از بنیان های توسعه کشور، بانک توسعه صادرات ایران با تامین مالی خرید تبلت برای دانش آموزان مناطق محروم جهت بهره مندی دانش آموزان از مزایای آموزش های آنلاین گام برداشته است.
براساس این گزارش، این اقدام که به موجب صورتجلسه مهرماه سال جاری شورای هماهنگی بانکها انجام شده، در چارچوب اقدامات مرتبط با مسوولیت اجتماعی بانک قرار دارد.