به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سامان رسانه، در پانزدهمین اپیزود از سامان کست که با حمایت بانک سامان منتشر شده، موضوع اخذ وام از شبکه بانکی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و کارشناس این اپیزود راهکارها و نکات طلایی خود را برای اخذ بدون دردسر وام از شبکه بانکی ارائه کرده است.
میهمان این اپیزود از سامان کست، احمد حیدرهائی کارشناس بانکی است و اجرای این بخش را جعفر تکبیری بر عهده دارد.
برای شنیدن این اپیزود می‌توانید کلمه SamanCast را در پلتفرم‌های CastBox ، Anchor ، Apple Podcas جستجو و اپیزود پانزدهم را برای شنیدن انتخاب کنید.