به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرنگار ما، پویش مردمی ایران سرسبز با هدف کاشت نهال به‌منظور ترویج فرهنگ درختکاری و پس از فراخوان وزارت جهاد کشاورزی با شعار هر ایرانی یک درخت، به یاد هر شهید هزار نهال برگزار شد.

این مراسم با حضور گسترده نهادهای مردمی و جهادی، در شهر مشهد مقدس آغاز و به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد؛ در استان تهران نیز با مشارکت جنگلبانی و اداره منابع طبیعی و همچنین مسوولین منطقه نیکنام ده سد لتیان و تعدادی از اعضای کنگره ۶۰ انجام شد.

مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، در این خصوص، با تأکید بر این‌که بانک مسکن به‌عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور، همواره در حوزه‌های عمل به مسوولیت اجتماعی فعالیت‌های پررنگی داشته است، درخت‌کاری را ضامن سلامت و حفظ و توسعه محیط‌زیست خواند.

وی افزود: کشور ما در حوزه محیط‌زیست با چالش‌هایی اعم از کاهش بارندگی‌ها، کاهش سطح پوشش گیاهی و جنگل‌ها، تخریب خاک و ... مواجه است و این موضوع باعث شده تا از حجم جنگل‌های کشور و پوشش‌های گیاهی دشت‌ها به مقدار قابل‌توجهی کاسته شود.

 احمدی برگزاری رویدادهایی ازاین‌دست در سطح کشور را دارای تأثیر بسزایی در حفظ و توسعه ساختار اکوسیستم کشور و همچنین فرهنگ‌سازی این دست امور دانست.

رییس اداره کل روابط عمومی با اشاره به پیشینه فعالیت‌های اجتماعی بانک مسکن در حوزه‌های حفظ محیط‌زیست اعم از برگزاری کمپین‌های آب‌وخاک، اجرای مدیریت سبز در تمامی بخش‌های بانک شامل تفکیک کاغذ از پسماندها و بازیافت آن در کنار کاهش مصرف کاغذ را اقدامات مهمی در راستای حفظ و توسعه محیط‌زیست دانست.