به گزارش اکونا پرس،

ایرانی با بیان این مطلب که تبادل دانش و تولید ایده باید رفت و برگشتی بین ستاد و صف باشد افزود:بانک،در این دوره از حیات و فعالیت اقتصادی خود نیاز به مشارکت کلیه سطوح درتصمیم سازی وحتی تصمیم گیری موثر دارد.
عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:باید باانگیزه بالاتر وتلاش مضاعف راه پیموده شده را تقویت وتثبیت نمائیم.
وی با اشاره به خدمات بانکی به بخش تعاون افزود:امروز همگان به نقش کم نظیر ویا بی بدیل بانک متبوع در تامین وتقویت مالی بخش تعاون،معترف اند وباید به سهم ۲۵ درصدی از کیک اقتصاد برسیم.
ایرانی درپایان ضمن تقدیر وتشکر از زحمات همکاران شعب تهران در دستیابی به اهداف ترسیمی گفت:کارهای زیادی کرده ایم و راه ومسیر طولانی طی نشده ایی را درپیش رو داریم.
در این بازدید همکاران ستادی ومدیرو معاونین مدیریت شعب استان تهران عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون را همراهی می کردند.