به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌ عمومی بانک ‌پاسارگاد، در این مجمع که با حضور بیش از 71.8درصد از سهامداران (شامل سهامداران حضوری 70.5درصد و آنلاین 1.3درصد) برگزار شد، آقایان ذبیح‌اله خزائی به‌عنوان رئیس جلسه، دکتر مجید قاسمی و عباس کفافی به‌عنوان ناظر و خانم دکتر صدیقه نعیمیان به‌عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

در بدو این جلسه گزارش عملکرد 9ماهۀ بانک ‌پاسارگاد قرائت شد که طی آن رشد حجم منابع سپرده و تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد طی مدت سپری شده از سال 1400 و افزایش قابل‌توجه حجم ضمانت‌نامه‌های صادره و گشایش اعتبار اسنادی داخلی بانک نسبت به سال گذشته مورد توجه سهامداران قرار گرفت.

در ادامه پس از قرائت اظهارنظر بازرس قانونی و پاسخگویی به سؤالات سهامداران، انجام افزایش سرمایه بانک پاسارگاد در دو مرحله مورد تصویب سهامداران قرار گرفت. براین اساس در مرحلۀ اول سرمایۀ بانک با هدف افزایش سقف اعطای تسهیلات، توسعۀ خدمات بانکی و ارتقای موقعیت بین‌المللی بانک با رشد 100درصدی از مبلغ 65،520،000،000،000 ریال (65هزار و520میلیارد ریال) به مبلغ 131،040،000،000،000 ریال (131هزار و40میلیارد ریال) خواهد رسید که این میزان از محل سود انباشتۀ ناشی از تسعیر ارز بانک تأمین خواهد شد.

به علاوه، مجموع عمومی فوق‌العادۀ بانک در گام بعدی با افزایش سرمایۀ بانک از 131،040،000،000،000 ریال به مبلغ 350،000،000،000،000ریال (350هزارمیلیارد ریال) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته‌ها نیز موافقت کرد که این مرحله طی مدّت دو سال با تفویض اختیار مجمع عمومی به هیأت مدیرۀ بانک پس از اخذ مجوز سازمان بورس و بانک مرکزی ج.ا.ا محقق خواهد شد.