به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، دکتر شیری در سومین جلسه شورای فرهنگی در بخشی از سخنان خود به نقش و اهمیت فعالیت های فرهنگی پرداخت و گفت:حوزه فعالیت های فرهنگی بسیار گسترده ، ارزشمند و غیرقابل اندازه گیری است و فعالان این حوزه دارای مسئولیت های ویژه و مهمی هستند.

دکتر شیری افزود: امور فرهنگی بایستی به موقع و با قید فوریت و سرعت هرچه تمام انجام شود تا فاصله ها با سایر رقبا  کمتر و زمینه توفیق سازمانی در تمامی ابعاد مهیا شود.

دکتر شیری رمز موفقیت و دستاوردهای حاصله بانک را مرهون برنامه محوری و همراهی مجموعه کارکنان با سیاست ها و تقویت روحیه فرهنگ سازمانی اعلام کرد و تاکید کرد:مباحث قابل طرح در جلسات شورای فرهنگی به عنوان مصادیق معروف ، دارای ارزش های ویژه اعتقادی وسازمانی هستند و خوشبختانه مجموعه کارکنان بانک در سال های اخیر به عنوان سرمایه های اصلی و با مشارکت در امور محوله و فرایند برنامه های استراتژیک زمینه ارتقاء تعلق سازمانی و مسئولیت پذیری رافراهم کردند و در نهایت این دستاورد ها موجب بالندگی و شکوفایی در بانک شد .