به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اداره کل آموزش این بانک موفق شد گواهینامه استاندارد ایزو 2019-10015 (مدیریت کیفیت خطوط راهنما برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد) وگواهینامه استاندارد ایزو 2017-29993 (خدمات یادگیری خارج از آموزش های رسمی) را دریافت کند.