به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور با تحقق برنامه عملیاتی خود 111 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده است که رشد 49.4درصدی  را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.بیمه های مهندسی با 178.8 درصد، بیمه های باربری67.2 درصد و بیمه های عمر و حوادث با 58.4 درصد بیشترین رشد تولید حق بیمه  را داشته اند.
 بنابر این گزارش، هم چنین تعداد بیمه نامه های صادره در رشته بیمه های درمانی 553.9درصد و بیمه های انرژی 65.3درصد رشد را نشان می دهد.
 این گزارش می افزاید، با پرداخت بیش از 56 هزار میلیارد ریال خسارت در 11 ماهه امسال 45 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد هستیم. با توجه به  ریسک سنجی و نظارت دقیق بر پرداخت خسارت ها، نسبت خسارت با کاهش نسبت به مدت مشابه  به 50.8 درصد رسیده است.