به گزارش اکونا پرس،

بانک سرمایه در خصوص ساعت کار صف و ستاد این بانک در روز سه شنبه پایان سال اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بدین وسیله به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، ساعت کار واحدهای ستادی و شعب سراسر کشور این بانک به جز شعب مناطق آزاد در روز سه شنبه مورخ 24 اسفند ماه به شرح زیر می باشد:

 

واحد

ساعت پایان کار

ستاد

07:00 الی 14

شعب

07:30 الی 13:30