به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی؛ وحید علیزاده مدیر شعب منطقه با اشاره به عملکرد شعب در سال 1400 از تلاش های صورت گرفته و زحمات همه همکاران تقدیر کرد و گفت: در سال گذشته با تلاش همکاران توانستیم با افزایش تعداد کارابران خدمات بانکداری الکترونیک به واژه بانکداری دیجیتال معنا ببخشیم و مشتریان با تجربه ای متمایز از خدمات بانکی بهرمند شوند. 

مدیر شعب استان برنامه ریزی منسجم و بکارگیری همه ابزارها و امکانات و استفاده از توان کلیه همکاران را راهی برای رضایت مشتریان و پیشرفت بانک بیان کرد و از همکاران خواست از همین ابتدای سال با توجه به جوان گرایی صورت گرفته، جهت دستیابی به اهداف بانک و افزایش سهم بازار کوشا باشند.

مدیر شعب استان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در پیشرفت و توسعه یک سازمان را نیروی انسانی با شاخصه های تعهد، تخصص، سالم ،کارآمد و دلسوز برشمرد و آمیختگی آن را با پیشرفت و تکنولوژی موثر در نیل به اهداف سازمانی عنوان کرد.