به گزارش اکونا پرس،

دکتر صالح آبادی با تاکید بر بکارگیری این تجارب گفت: مطالبات معوق این بانکها زیر یک درصد است و افرادی که رتبه اعتباری مناسب داشته اند و با وثایق سهل تر وام گرفته اند در زمینه بازپرداخت اقساط عملکرد مناسبی داشته اند.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت نیز چندی قبل از اعتبارسنجی سه میلیون از مشتریان این بانک در سامانه اعتبارسنجی مرآت خبر داد‌.
محمدحسین حسین زاده گفت: بانک قرض الحسنه رسالت از سه سال گذشته برای تسهیل و آسان سازی پرداخت تسهیلات به مشتریان سامانه اعتبارسنجی مرآت را به کار گرفته است.   
وی با اشاره به اینکه هر مشتری این بانک می تواند به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه و با بارگذاری اطلاعات شغلی و درآمدی خود، با توجه به اصول علمی و به روز اعتبارسنجی شود، اظهارداشت: یکی از مواردی که در مورد اعتبارسنجی صدق می کند این است که میزان توان پرداخت قسط  با توجه به درآمد و هزینه های اظهاری توسط متقاضی  مشخص می شود.

حسین زاده  با تاکید بر اینکه تسهیلات در این بانک با اعتبارسنجی و بیشتر بدون ضامن پرداخت می شود، گفت: در این سامانه سطح مشتریان ارزیابی می شود و متقاضیانی که متناسب به بالا باشند بدون ضامن می توانند تسهیلات خود را دریافت کنند.